Γιώργος Τουλουπάκης – team manager

 Γιάννης Φραγκιουδάκης – Ιατρός 

Αιμίλιος Ντούλης – Μασέρ

 Γιάννης Μιχαλακόπουλος – Μασέρ

Αποστόλης Κουνδουράκης – Φροντιστής

 Γιώργος Αποστολάκης – Φροντιστής